GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

Regulamin / rules

Regulamin

Centre of Europe  Roller Cup -

 Suchowola 2016

 niedziela, 4.09.2016r.

 

1. Cele zawodów

 • promocja gminy Suchowola, powiatu sokólskiego i województwa podlaskiego ,
 • wyłonienie najlepszych zawodników w  klasyfikacji końcowej Pucharu Polski,
 • upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,
 • promocja zdrowego trybu życia,
 • promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
 • stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek.

2. Organizatorzy

 • Burmistrz Suchowoli
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędę się 4 września 2016 r. (niedziela) zgodnie z poniższym harmonogramem:

8.00-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów (odbiór pakietów startowych)

10.30 - wyścig dla dzieci w kategoriach Junior E i Junior F (urodzenie w 2007 i młodsi) - dystans 500m

10.45 - zawody dla dzieci i młodzieży Kadet, Junior C i Junior D (urodzeni w 2001-2006) na dystansie 1,18 km (1 runda)

11.30 - start do wyścigu fitness na dystansie 9,44 km ( 8 rund )

12.30 - start do wyścigu głównego na dystansie  38.60 km (2 pętle)

12.35 - dekoracja zwycięzców wyścigów dla dzieci i młodzieży

15.30 - występy artystyczne                                                 

16.00 - dekoracja: Fitness i wyścig główny oraz losowanie upominków wśród wszystkich zawodników biorących udział w tych wyścigach

Zawody główne:

Zawodnicy startujący w maratonie pokonają trasę dwukrotnie, dokonując nawrotu po przejechaniu linii startu. Trasa jest bezpieczna. Nie ma na niej żadnych nawrotów ( poza nawrotem przed wyjazdem na drugie okrążenie ) oraz niebezpiecznych zjazdów. Start i  meta będą zlokalizowane w Suchowoli na Placu Kościuszki , w pobliżu przystanku autobusowego, a  później  zawodnicy  skręcą w ul. Kupiecką i pojadą ul. 3 Maja do Chlewiska Dolnego i przez Czerwonkę, Olszankę, Wólkę wrócą na ul. Kupiecką w Suchowoli a następnie ul. Plac Kościuszki dojadą do linii mety aby dokonać nawrotu po jej przekroczeniu i następnie udać się na drugie okrążenie.

Na ulicach 3 Maja , Kupieckiej oraz Placu Kościuszki (w granicach miasta) obowiązuje jazda prawą stroną jezdni, oczywiście poza startem do wyścigu.

Na rozwidleniu ulic 3 Maja i Kupieckiej obowiązują następujące zasady poruszania się:

 • zawodnicy powracający z pierwszego okrążenie winni ustąpić pierwszeństwa zawodnikom udającym się na drugie okrążenie,
 • zawodnicy wyjeżdżający na drugie okrążenie winni ustąpić pierwszeństwa zawodnikom zmierzającym do mety.

Zasada wyprzedzania we wszystkich wyścigach:

Zawodnik zbliżający się do zawodnika wyprzedzanego winien krzyknąć : lewa wolna             i dokonać wyprzedzenia po lewej stronie zawodnika wyprzedzanego, przy czym zawodnik wyprzedzany winien zjechać na prawa stronę jezdni.

Na czas trwania zawodów trasa zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd samochodów w przecznicach przecinających trasę i przejść  dla pieszych będzie regulowany przez Policję i służby porządkowe organizatorów.

Trasy zawodów posiadają atest PZSW.

 

4. Osoby funkcyjne

Sędzią Głównym zawodów jest sędzia delegowany przez PZSW.

5. Biuro zawodów, zgłoszenia i opłaty startowe

Zgłoszenia do wszystkich wyścigów przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 1 września 2016r. , do godz. 23:59 dostępnego na stronie http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=57 lub w Biurze Zawodów otwartym w dniu i w przeddzień imprezy.

Za zgłoszenie uważa się  wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Płatności należy dokonywać poprzez system DOTPAY po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo. Organizator nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa  Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed planowanym startem. Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Kinie Kometa w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 13, w odległości 30 m. od startu wyścigów. Biuro zawodów otwarte będzie w sobotę 3 września 2016r. w godzinach 10.00- 18.00 oraz w niedzielę 4 września w godzinach 8.00-12.00.

Zgłoszenia dzieci do wyścigów odbywać się będą internetowo lub w Biurze Zawodów, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu. Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich mogą dokonać rodzice lub ich opiekunowie prawni.

Start w zawodach na dystansach Fitness i w wyścigu głównym jest płatny.

Na dystansie Fitness opłata startowa niezależnie od daty płatności i wieku zawodnika wynosi:

 • w terminie do 02.09.2016 r.            - 40 zł
 • w dniu imprezy                                   - 50 zł

Na dystansie maraton opłata startowa wynosi:

 • w terminie do 02.09.2016 r.            - 80 zł
 • w dniu imprezy                                   - 100 zł

Dla zawodników urodzonych w roku 1947 i starszych opłata startowa w Maratonie wynosi 40 zł, a w Fitness – 20 zł.

Dla zawodników zamieszkałych w gminie Suchowola opłata startowa wynosi: w wyścigu głównym -  20 zł, w wyścigu Fitness – 10 zł.

Uczestnicy wyścigów  dziecięcych są zwolnione z opłaty startowej.

W ramach opłaty startowej w wyścigu głównym organizator zapewnia uczestnikom:

 • 2 numery startowe + agrafki,
 • chip,
 • napoje na trasie,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę medyczną,
 • obsługę Biura Zawodów,
 • poczęstunek w dzień przed zawodami oraz po zawodach
 • pamiątkową  koszulkę oraz medal

W ramach opłaty startowej w wyścigu fitness organizator zapewnia uczestnikom:

 • 1 numer startowy + agrafki,
 • chip,
 • napoje na trasie,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę medyczną,
 • obsługę Biura Organizatora Zawodów,
 • poczęstunek w dzień przed zawodami oraz po zawodach
 • koszulkę pamiątkową  

 

6. Pomiar czasu

Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy chipów aktywnych – oficjalnym czasem jest czas brutto.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip, który należy zwrócić do biura zawodów po ukończeniu wyścigu.

Posiadanie chipu jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Chip należy zamocować do lewej lub prawej nogi, przy bucie. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników maratonu na mecie zastosowany będzie foto finisz.

Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekroczy linię mety. Pod uwagę bierze się wrotkę, na której zamocowany jest chip a która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

Jeśli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.

Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczonych będzie 3 sędziów.

Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.

Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu i nie zwraca się do sędziego o sklasyfikowanie, nie zostaje on sklasyfikowany i jego nazwisko nie trafia do końcowej klasyfikacji zawodów. Obowiązują odrębne klasyfikacje dla kobiet i dla mężczyzn.

 

 

7. Klasyfikacje i nagrody

W zawodach zawodów będą prowadzona następujące klasyfikacje:

 • Puchar Polski kobiet, mężczyzn  w wyścigu głównym,
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia) w wyścigu głównym,
 • kategorie open kobiet i mężczyzn na dystansie fitness.

W kategorii Pucharu Polski kobiet i mężczyzn OPEN najlepsi zawodnicy otrzymają puchary i nagrody finansowe.  Wysokość nagród wynosi:

 • za I miejsce          – 1000 zł + nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
 • za II miejsce         – 700 zł + nagroda rzeczowa o wartości 800 zł
 • za III miejsce        – 500 zł + nagroda rzeczowa o wartości 600 zł
 • za IV miejsce        - 300 zł
 • za V miejsce         - 200 zł
 • za VI miejsce        - 100zł

Od nagród finansowych pobrany będzie podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Na wyścigu głównym, w kategoriach wiekowych zgodnych z poniższym wyszczególnieniem, miejsca I-III zostaną nagrodzone medalami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie męskie i damskie , wyścig główny:

 • Kategoria do 19 lat                          (rok ur. 1996 i młodsi)
 • Kategoria od 20 do 29 lat                (rok ur. 1987-1996)
 • Kategoria od 30 do 39 lat                (rok ur. 1977-1986)
 • Kategoria od 40 do 49 lat                (rok ur. 1967-1976)
 • Kategoria od 50 do 59 lat                (rok ur. 1957-1966)
 • Kategoria od 60 do 69 lat                (rok ur. 1947-1956)
 • Kategoria od 70 lat                            (rok ur. 1946 i starsi)
 • Kategoria open dla mieszkańców gminy Suchowola
 • Kategoria open dla mieszkańców województwa podlaskiego

Na dystansie Fitness (nieklasyfikowanym w ramach Pucharu Polski) trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn otrzymają puchary  i nagrody rzeczowe.

Na dystansach dla dzieci i młodzieży, w kategoriach wiekowych zgodnych z poniższym wyszczególnieniem, miejsca I-III zostaną nagrodzone medalami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie chłopców i dziewcząt:

1.            Kadet - 2001 – 2002 (JUNIOR MŁODSZY)

2.            Junior C – 2003– 2004 (MŁODZIK)

3.            Junior D –  2005 – 2006

4.            Junior E –2007 – 2008

5.            Junior F –2009 i młodsi

 

8. Informacje organizacyjne

Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

Limit czasu dla pokonania w wyścigu głównym  - 3 godziny.

Limit czasu dla pokonania dystansu fitness – 1 godzina

W wyścigu Fitness nie obowiązuje ograniczenie wiekowe.

Zawodnicy na starcie wyścigu głównego ustawiają się wg kolejności:

 • SEKTOR I – zawodnicy (mężczyźni)
 • SEKTOR II – zawodniczki (kobiety)

Uczestnicy wyścigu w kategorii fitness (kobiety i mężczyźni) startują ze startu wspólnego.

W uzasadnionych sytuacjach, Sędzia Główny zawodów może zmienić podaną powyżej kolejność startową,  informując o tym zawodników w formie słownej.

W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące wyścigi:

 • wyścig główny na dystansie 38,6 km – wszyscy uczestnicy którzy zadeklarowali w formularzu zgłoszeniowym swój udział w zawodach na tym dystansie. Prawo startu mają osoby urodzone w roku 1999 i starsze,
 • wyścig fitness na dystansie 9,44 km,
 • wyścigi dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Podczas wyścigu w wyścigu głównym wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do:

 • prawej nogawki spodenek / kombinezonu (1 szt.), po prawej stronie
 • na plecach (1 szt.)

W pozostałych wyścigach  stosowany będzie jeden numer startowy, który  powinien być przymocowany na plecach.

Osoby niepełnoletnie nie posiadające licencji PZSW mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów wydelegowanych przez PZSW. Sędziowie będą się poruszać po trasie na motocyklach/skuterach/samochodach.

Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani

Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 15.30. Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu w Biurze Zawodów.

Punkt  odżywiania  będzie    znajdować   się w  jednym miejscu na pętli  -   na Placu Kościuszki ( po dokonaniu nawrotu ). W punkcie odżywiania znajdować się będą napoje zabezpieczone przez organizatora .

Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony w miejscu wskazanym przez organizatora. Umieszczenie chipu w innym miejscu grozi dyskwalifikacją. Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.

Zawodnicy mogą występować indywidualnie, w drużynach międzynarodowych (sponsorowanych), narodowych lub klubowych.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku ochronnym. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowerowych.

Podczas wyścigu zawodnicy powinni mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

Dla wrotek dopuszcza się maksymalnie 6 kółek. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka. Maksymalna wielkość kółek to 125mm. Dopuszcza się używanie wrotek z ruchomą szyną (clap skates).

 

Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane. Karą za tego typu zachowanie jest pisemne upomnienie lub bezpośrednia dyskwalifikacja.

Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi (techniki „train push” przy sprincie, „chasing push”, wypychanie zawodnika z grupy).

W przypadku naruszenia określonych powyżej zasad w celu zapewnienia przewagi zawodnikowi lub zawodnikom z tej samej drużyny, wyznaczona przez sędziego kara będzie mieć zastosowanie do wszystkich zawodników, których dotyczyło wykroczenie. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne upomnienie (jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów), lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.

Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami.

Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.

Celem zapewnienia równych warunków rywalizacji, kobiety nie biorą udziału w zawodach dla mężczyzn i nie wolno im poruszać się bezpośrednio za mężczyznami. W przypadku gdy jedna lub więcej kobiet dogania mężczyzn, mężczyźni ci uważani są za zdublowanych i muszą zajmować pozycje za kobietami, które ich wyprzedziły. Mężczyznom nie wolno zajmować pozycji wewnątrz grupy kobiet, nie wolno im również ani utrudniać, ani ułatwiać jazdy kobietom. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu.

Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić jazdy po przerwie. W przypadku neutralizacji różnice czasowe pomiędzy grupami powinny być respektowane podczas wznawiania wyścigu. Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku ucieczek, różnice czasowa są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.

Nie przyjmuje się protestów zawodników, którzy uważają się za pokrzywdzonych w wyniku neutralizacji.

Szatnie zawodników będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu . Po ukończeniu wyścigu zawodnicy otrzymają napoje i posiłek.

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów CERS i regulaminu Długodystansowego Pucharu Polski.

 

9. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:

 • stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
 • przekroczenia limitu czasu,
 • niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
 • przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
 • ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez organizatora,
 • nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
 • złamania zasad bezpieczeństwa,
 • nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
 • nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
 • pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w zawodach ( np. asysta rowerowa),
 • startu w niewłaściwej kategorii wyścigu jak i startu z niewłaściwego sektora startowego.
 • nie pokonania odpowiedniej liczby okrążeń trasy.

10. Protesty

Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego i dyrektora zawodów.

Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. W odniesieniu do pozostałych wyników (nieoficjalnych) dopuszcza się wnoszenie protestów w terminie do dnia 11.09.2016 r. roku bez konieczności uiszczenia kaucji w wysokości 300 zł. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu. Po 11.09.2016 r. roku wyniki traktowane są jako oficjalne i w takiej formie zostaną ogłoszone.

Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny.

Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Zawodów.

W przypadku dyskwalifikacji, zawodnik traci prawo złożenia protestu.

11. Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

Organizator zapewnia podstawowy pakiet ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy mogą na własny koszt zadbać o indywidualne ubezpieczenie na okoliczność zaistnienia wypadku.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora  i Sędziego Głównego .

Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) swoich danych osobowych na potrzeby rozgrywania zawodów w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo. Uczestnik zawodów udziela organizatorowi nieodpłatnej
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Istnieje indywidualna możliwość zarezerwowania noclegów w Suchowoli i jej okolicach. Informacje o bazie noclegowej można znaleźć na stronach internetowych: www.suchowola.pl, www.facebook.com/rollercupsuchowola, oraz www.goksitsuchowola.pl

 

 

 

Regulations

Centre of Europe Roller Cup -

Suchowola 2016

Sunday, Sept. 4th, 2016

 

1. Competition aims  

The aims of the competition include:  

 • the promotion of the community of Suchowola, the district of Sokolka and the Podlasie Voivodeship ,   
 • to emerge the best competitors in the classification of the Polish Cup, 
 • popularization of rollerblading among the citizens of Poland,  
 • promotion of a healthy lifestyle,  
 • promotion of physical activity in the context of preventing obesity,   
 • to encourage physical activity within the family and in people who are not physically active, regardless of their age.    
 1. Organizers  
 • The Mayor of Suchowola  
 • Regional Center of Sport and Tourism in Suchowola  
 • Polish Federation of Roller Skating  

  

 1. Competition date and place

The competition will be held on September 4th (Sunday), 2016 according to the following schedule:

8.00am - 12.00pm   -  sign-ups at the Competition Office (pick-up of starting packets)  

10.30am                   -  500m race for children aged 8 and under

10.45am                   -  competition for children aged 9-15 on a distance of 1.18 km (1 lap)  

11.30am                   -  start of the 9.44km fitness race (8 laps)  

12.30pm                   -  start of the main 38.60km competition (2 circuits)   

12.35pm                    -  awards ceremony for children's and youth races  

3.30pm                    - artistic performances                                                 

4.00pm                     - awards ceremony: Fitness race and the Marathon as well as a draw of souvenirs for all participants of these races  

  

  

Main competition:  

Competitors taking part in the marathon will ride two full circuits of the entire course, turning around after reaching the starting line after the first circuit.  The course is safe. The course does not contain any turnarounds (with the exception of the one necessary after completing the first circuit) or dangerous downhill descents.  The starting line as well as the finish line will be located at the Kosciuszko Square in Suchowola, near the bus stop.  Next the competitors will turn into Kupiecka Street and race along 3 Maja Street to the village of Chlewisk Dolny, through the villages of Czerwonka, Olszanka, Wolka and return onto Kupiecka Street and Plac Kosciuszki Street in Suchowola to the finish line where, after crossing the line, they will turn around and start their second circuit.  Within the city of Suchowola, on 3 Maja Street, Kupiecka Street and Plac Kosciuszki right sided traffic rules must be observed, with the exception of the start of the race.  At the junction of 3 Maja Street and Kupiecka Street those racers who are starting their second circuit must yield to those competitors who are finishing the marathon! 

During the race the entire course will be closed to motorized traffic.  All roads intersecting the course as well as pedestrian crossing will be controlled by the Police and the Organizer's Security.

All race courses have been certified by the PZSW (Polish Federation of Roller Skating) 

Functionaries  

The Main Judge of the competition is the judge delegated by the PZSW.  

 1. Competition Office, applications and starting fees  

Applications for all races can be made until 11:59pm of September 1st of 2016 by submitting the filled out application form available at  http://www.domtelsport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=57 or at the Competition Office which will be open on the day of and the day prior to the event. 

  

The application process consists of submitting a filled out application form and the payment of the starting fee.  Payments should be made using the DOTPAY system after previously having submitted the application form.  Confirmation of the receipt of payment is the assigning of a starting number next to the competitor's name on the competition starting list.  In situations where 7 days after making the payment a number has not been assigned to the competitor, that competitor must contact the organizer by phone or e-mail.  The organized is not responsible for mistakes made on the application forms.  Starting fees are non-refundable.  Starting fees cannot be transferred to a different competitor.  Payments in cash only can be made at the Competition Office.  All payments are non-refundable.          

Every competitor must check-in at the Competition Office to confirm their participation and to pick-up his/her starting packet.  The starting packet should be picked up no later than 30 minutes prior to the start of the race.  During the verification process at the Competition Office every competitor must sign a consent form stating that he/she is taking part in the competition at his/her own risk.   

The Competition Office will be located at the Komet Theater in Suchowola located at 13 Plac Kosciuszki Street approximately 30 meters from the starting line.  The office will be open on Saturday, September 3rd, 2016 between 10:00am and 6:00pm and on Sunday, September 4th, 2016 between 8:00am and 12:00pm.     

  

Applications for children should be submitted through the Internet or at the Competition Office no later than 30 minutes prior to the start of the race.  Applications of minors must be submitted by parents or legal guardians.     

Participation in the Fitness race and the Marathon is subject to payment.      

The starting fee for the Fitness race, regardless of the age of the participant, is:  

 • made until September 2nd, 2016      - 40 PLN  
 • on the day of the event                       - 50 PLN   

  

The starting fee for the Marathon is:  

 • made until September 2nd, 2016         - 80 PLN  
 • on the day of the event                        - 100 PLN  

For competitors born in 1947 and older the starting fee for the Marathon is reduced to 40 PLN. In Fitness it’s: 20PLN. For competitors residing within the gmina of Suchowola the starting fee is 20 PLN. In Fitness it’s 10PLN.

Participation in children's races is free.     

The starting fees will be used by the Organizer to supply Marathon competitors with:  

 • 2 number plates + safety pins,  
 • a chip,   
 • drinks on the course,  
 • judging personnel,  
 • medical personnel,   
 • Competition Office personnel,   
 • refreshments on the day prior to the event and on the day of the event  
 • a commemorative T-shirt,    
 • a commemorative medal.   

  

The starting fees will be used by the Organizer to supply Fitness race competitors with:  

 • 1 number plate + safety pins,  
 • a chip,   
 • drinks on the course,
  • judging personnel,  
  • medical personnel,   
  • Competition Office personnel,   
  • refreshments on the day prior to the event and on the day of the event  
  • a commemorative T-shirt.   

 

6. Timekeeping  

Timekeeping will be accomplished using active chips – the official time is the total race time.      

During their verification process at the Competition Office every competitor will receive a chip which must be returned to the office after race completion.     

The possession of the chip is a condition which must be fulfilled to enter the race and to be included in the final classification of the competition.     

The chip should be fastened to one of the feet near the shoe.  Improper fastening of the chip may cause the competitor not be classified in the final results.     

A photo-finish camera will be used on the finish line to confirm the finishing order of competitors.     

The competitor is assigned a place on the finishing list at the moment when the first wheel of his skate crosses the finish line.  It must be the skate to which the chip has been fastened and which touches the ground with at least one wheel.     

If the first skate does not touch the ground the final position will be assigned at the time the first wheel of the second skate crosses the finish line.  

Three judges will be assigned to monitor the procedures at the finish line.    

Competitors who do not finish the race or those who have been disqualified will be entered onto the final report in the order in which a judge accepts their forfeit. 

In an event where the competitor quits before finishing the race and does not apply to a judge to place him in the classification his name will not be entered into the final classification of the competition.  Classification of men and women is separate.     

7. Classifications and prizes  

The competition will include the following classifications:  

  

 • Polish Cup – women, men – main competition  
 • age categories for women and men (assignment to an age group occurs according to the year of birth) – main race,  
 • open categories for women and men in the fitness race.   

In the open category of the Polish Cup the best competitors will receive commemorative trophies and financial prizes.  Financial prizes are established at:  

  

•          1st place      

- 1000 PLN + Material prize worth 1000PLN

•          2nd place      

- 700 PLN,  + Material prize worth 800PLN

•           3rd place           

- 500 PLN,  + Material prize worth 600PLN

•           4th place      

- 300 PLN  

•          5th place      

- 200 PLN  

•           6th place      

- 100 PLN  

 

In accordance with art. 21 par. 1 pt. 68 of the Act regarding taxation of persons, financial prizes are subject to taxes which will be subtracted from the prize.     

Within the main competition places 1-3 of every age group listed below will be awarded medals and non-financial prizes.  Men's and women's category, main race:   

 

•  

19 and under category       

(born in 1996 and younger)  

•  

20-29 category   

(born between 1987-1996)  

•  

30-39 category   

(born between 1977-1986)  

•  

40-49 category   

(born between 1967-1976)  

•  

50-59 category   

(born between 1957-1966)  

•  

60-69 category   

(born between 1947-1956)  

70 and over category           

(born in 1946, and older)  

 • open category for residents of the gmina of Suchowola  
 • open category for residents of Podlasie Voivodeship      

In the Fitness Race (which is not considered in the classification of the Polish Cup) three competitors with the best results in men's and women's categories will receive trophies and non-financial prizes.   

In races for children and youth places 1-3 will receive medals and non-financial prizes in the following age categories for boys and girls: 

 

1.            Kadet - 2001 – 2002 (Younger Junior)

2.            Junior C – 2003 – 2004 (Youngster)

3.            Junior D – 2005 – 2006

4.            Junior E – 2007 – 2008

5.            Junior F – 2009 and younger

The races are open to all participants which means that competitors from Poland as well as those from abroad will be allowed to enter.     

Time limit to complete the main race – 3 hours 

Time limit to complete the Fitness race – 1 hour  

There is no age limit in Fitness race.

For the main race competitors will line up in the following sectors:  

  

 • SECTOR I –  men  
 • SECTOR II – women  

Competitors taking part in the Fitness race (both men and women) will all start from the same place.   

In some cases the Main Judge may change the starting order and will inform the competitors orally about those changes.     

 

The competition will consist of the following races:  

 • main race with a distance of 38.6km – for all competitors who declared willingness to take part in this race in their application.  The race may be entered by persons born in 1999 and older.
 • the fitness race with a distance of 9.44km.  
 • races for children and youth  

During the main race all competitors must have numbers which are attached in the following manner:   

  

 • on the right leg of their trunks (shorts) or suit (1 pc.), right side 
 • on their back (1 pc.)  

In all other races competitors will be given 1 number plate which is to be worn on the back  

Only people born in 2000 and older can start in Fitness and the main race of the competition.  

Minors who do not hold a PZSW license can enter races with a written consent from their parents or legal guardians.    

The competition will be monitored along the entire course by judges delegated by the PZSW.  The judges will move along the course on motorcycles, scooters or in cars.     

Time control points will be placed along the route of the course.  Personnel at these points will record numbers of competitors who take short-cuts.  All competitors who take short-cuts will be disqualified.     

The race course will remain closed to traffic until 3:30 pm.  All competitors who do not finish the race until that time must get off the course and get to the Competition office to inform the authorities about not being able to finish the race.      

The refreshment stand will be located at the turning point of the race – at the Kosciuszko Square (past the turning loop).  Drinks provided by the organizer will be available at the refreshment stand.     

During the race all competitors must be in possession of a chip fastened on their body in a place specified by the organizer.  Fastening of the chip in a place different than specified may result in disqualification.  Competitors who have not been included in the final classification as a result of improper placement of the chip lose their right to file a protest.      

Competitors may enter as individuals or as part of international (sponsored), national or club teams.     

All competitors must wear protective headgear (helmet).  The helmets must have a rigid construction and be certified to be compliant with international safety standards.  The length of the headgear may not exceed 30cm.    

Helmets must be properly fastened so that they protect the head at all times.  The helmets cannot have visors or shades.     

During the race all participants should wear wrist guards or gloves.  It is also recommended that competitors wear elbow and knee guards.      

Skates should have at most 6 wheels.  The length of the skate, including the wheels, may not exceed the length of 50 cm and the frame may not extend beyond the wheels.  Maximum wheel size is 125mm.  The use of clap skates is allowed.    

During the race the competitors are not allowed to push or pull other competitors.  Blocking other competitors by intentionally getting in their way as well as using animals to pull competitors is forbidden.  Written warnings will be issued to competitors who break these rules.  A competitor who attempts to join a group of other competitors using unsportsmanlike conduct (such as shouldering in or grabbing another competitor) will receive a written warning or may be disqualified.  

It is forbidden to assist other competitors (using techniques such as train push during sprints or chasing push or pushing another competitor out of the group).      

In cases where, to gain advantage for a competitor or competitors from the same team, the rules stated above are broken the penalty assigned by the judge will be applied to all competitors whom the infraction concerned.  Penalties for helping another competitor during the race will include a written warning (in cases where the infraction did not influence the outcome of the race) or disqualification (if the infraction clearly changes the outcome of the race).  These rules will be especially enforced during the final phase of the race.  

Audio and video communication between team members – competitors, coaches or managers, is forbidden during the race.    

Competitors may use heart rate monitors.  Heart rate monitors may be worn on the wrist.  A judge may not allow the use of telemetry devices whose use may cause danger to the competitor or other participants of the race.     

To ensure that the competition remains fair women do not race with the men and they may not ride directly behind them.  In a situation where one or more woman catches up to a group of men these men are considered to be lapped and should take up positions behind the women who have overtaken them.  Men may not ride in a group consisting of women and they cannot impede nor help the women in any way.  In cases where the above stated rules have been broken the competitor or competitors will be immediately disqualified and excluded from the race.       

During lapping the right of way rule must be observed.  A competitor who is being lapped must move over to the right side of the road and give way to those competitors who have lapped him/her.  Competitors who have been lapped must stay behind those competitors who have lapped them.  In cases where the above stated rules have been broken the competitor or competitors will be immediately disqualified and excluded from the race.  

The starting fee as well as travel costs, cost of accommodations and any other costs are the sole responsibility of the competitor or his/her delegating body.      

The judges may temporarily stop the race during its course.  This may happen as a result of a higher power (dangerous weather, problems with the route, protests).  After the race is resumed only those competitors who were on the course at the moment of stoppage may continue.  All competitors who left the race or those who have been disqualified may not rejoin the race.  Time intervals between groups on the course should be respected during the restart.  The restart of the race occurs at the place where it was stopped or as close to it as possible.  In cases where individual groups have separated from the main group the time interval between them should be assessed by a judge – all competitors should respect these intervals at restart.            

Protests connected to temporary stoppages will not be accepted.     

Locker rooms for competitors will be located in the vicinity of the marathon finish line.  Competitors will receive drinks and refreshments after completing the race.     

The competition will be conducted according to the rules established by CERS and the rules of the Long-distance Polish Cup Competition. 

 

9. Disqualifications  

The organizer reserves the right to remove a competitor from the course (which disqualifies him/her) in cases described in point 8 of these regulations as well as in the event of: 

  

 • the competitor not being able to continue the race as ascertained by the medical personnel (at the discretion of the medical personnel),  
 • exceeding the race time limits,  
 • destruction of or improper use of the number plate,  
 • transfer of the number plate or electronic chip to another person,  
  • bypassing of even the smallest part of the course or traversing it in a manner different than that defined by the organizer,  
 • lack of record of the competitor's number or time at a check-point,  
 • breaking of safety rules,  
 • not observing of fair-play rules or other rules contained in these regulations,  
 • ignoring the instructions of the judges or the organizers,  
 • appearance on the course of competitor's unauthorized team members (ex. assistant on a bicycle),  
 • entering the race in an improper category and starting the race from the wrong sector,
 • not completing the correct number of laps or circuits.   

 

10. Protests  

Protests must be filed with the main judge and the competition director.     

A protest must be filed with the main judge of the competition no later than 15 minutes after the announcement of the official results of the competition of a given classification and category.  The form must be filled out completely and the filing deposit is 300 PLN.    

The deposit will be refunded only if the protest results in a positive decision.  Other (unofficial) results are subject to protests up to September 11th of 2016 without the need for the 300 PLN deposit.  A competitor filing a protest should do it in writing and document the basis for the protest.  After September 11th of 2016 the results become official and will be presented as formulated.     

A written protest must be delivered to the judge by a representative of the protesting competitor.  During the process of reviewing the protest by the judges the team manager and other team members must remain in the vicinity of the judges' office.    Decisions made by the main judge are final and are not subject to appeal.     

The protest form is available at the Competition Office.     

In the event of disqualification such a competitor loses the right to file a protest.      

  

11. Final provisions

During the competition all competitors should follow the instructions of the safety personnel, judges, security officers and other personnel acting for the organizer.     

The organizer provides a basic insurance package protecting the participants in case of unfortunate accidents.  Participants may secure additional insurance at their own cost.

The interpretation of these regulations is the sole responsibility of the organizer and the Main Judge.     

The applicant accepts the regulations and commits himself/herself to obey the rules contained within. 

The applicant grants the organizers permission to process, in accordance to the Act from August 29th of 1997 (Journal of Laws No. 133, pos. 883) his/her personal data for the needs of the competition including the announcement of that information in TV and radio broadcasts, through the internet and in printed works.      

The applicant grants the organizer, free of charge, the right to use his/her image in the form of a photograph or a video recording.  The participant of the competition grants the organizer, free of charge, a license to use his/her recorded image to be exploited in any form.        

The organizer provides medical care on the race course and on the finish line.   

The competition organizer reserves the right to make changes to the regulations as well as to the information contained in all materials connected to the competition.     

The organizers do not provide accommodations.  There is a possibility, on an individual basis, to make reservations for accommodations in Suchowola and its surroundings.  Information concerning accommodations will become available on the following web pages: www.suchowola.pl and  www.goksitsuchowola.pl.

 

 

 

System zapisów - copyright © b4sport.pl