GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

UWAGA KONKURS - WYMYŚL MASKOTKĘ SUCHOWOLI I WYGRAJ NAGRODĘ

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli ogłaszają Konkurs na maskotkę Suchowoli, organizowany z okazji 300-lecia nadania praw miejskich Suchowoli.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie oryginalnej maskotki promującej miasto Suchowola oraz nadanie jej nazwy. Maskotka powinna być wykonana w formie przestrzennej, z dowolnego materiału.  

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci powyżej 9 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchowoli do dnia 8 maja 2017 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, między innymi: TABLET, SMARTWATCH, GŁOŚNIK BLUETOOTH.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są poniżej

 

 

Karta zgłoszenia do Konkursu na maskotkę Suchowoli

 Dane uczestnika konkursu: 
  1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………...............
 
  1. Wiek: ………………………………………………………………………………………
 
  1. Adres: ……………………………………………………………………………...............
 
  1. Numer telefonu: …………………………………………………………………...............
 
  1. E-mail: …………………………………………………………………………………….
  NAZWA MASKOTKI……………………………………………………………………….    
Wyrażam zgodę na przeniesienie na organizatora Konkursu na maskotkę Suchowoli praw autorskich do pracy dostarczonej przeze mnie na ww. konkurs oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki.  ………………………………………………………………………………………………… (miejscowość, data, czytelny podpis)        
Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej: (wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)  Ja, niżej podpisana /y …………………………………………………………………….......... (imię i nazwisko opiekuna) jako opiekun prawny: ……………………………………………………………...................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie na maskotkę Suchowoli, na zasadach określonych w regulaminie konkursu.  
…………………………………………………………………………………………………(miejscowość, data, podpis opiekuna prawnego)

 

System zapisów - copyright © b4sport.pl